40-gruppe – Norsk for internasjonale studenter (40NORINT)

Om emnegruppen

Denne 40-gruppen er spesielt utviklet for internasjonale studenter som vil studere norsk språk og litteratur på høyere nivå i et fremmedspråksperspektiv. Studentene tar fire emner à ti studiepoeng hver. Av disse er tre språkemner obligatoriske. De siste ti studiepoengene kan studenten selv velge å ta innenfor språk eller litteratur. De ulike komponentene i studiet behandles i et fremmedspråksperspektiv.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (30 stp.):

10 studiepoeng velges blant følgende emner:

Annet

Hvis du ønsker å ta denne 40-gruppen, må du selv ta kontakt med ditt fakultet/institutt for å finne ut om den kan inngå i din bachelorgrad.