80-gruppe – Polsk (80POLSK)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen kombinerer polsk språk, litteratur, samfunn og kultur. Språkemnene gir deg bred kunnskap om polsk grammatikk og språkbruk samt et polsk ordforråd på nivå B2 i det europeiske rammeverket Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). I tillegg får du kjennskap til litteratur, kultur og samfunn i Polen og andre land i det sentrale og østlige Europa.

Oppbygning og gjennomføring

Emnegruppen består av fem emner (50 studiepoeng) i polsk språk, litteratur, kultur og samfunn, samt et obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng). Du begynner med å ta innføringsemner på 1000-nivå. Deretter tar du fordypningsemner på 2000-nivå.

Du begynner med emnene POL1001 – Polsk språk 1 og POL1002 – Polsk språk 2. I andre semester tar du emnene POL1102 – Polsk språk 3 og SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn. I tredje semester reiser du på utveksling til et universitet i Polen og tar emner tilsvarende 30 studiepoeng, hvorav minimum 20 studiepoeng må være innen polsk språk, og minimum 10 studiepoeng må være fordypningsemner. I femte semester tar du emnet POL2000 - Polsk tekstkultur, eller du kan velge å forlenge utenlandsoppholdet med ett semester. 

Utenlandsopphold

I denne emnegruppen inngår et obligatorisk utvekslingsopphold ved Centrum Języka Polskiego i Kultury w Świecie, Det jagiellonske universitet, Kraków. Du reiser ut i tredje semester og har mulighet til å forlenge med fjerde semester. Obligatoriske forkunnskapskrav for studieopphold i utlandet er 60 studiepoeng i avlagte eksamener hvorav 30 studiepoeng skal være emner i polsk språk.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

POL1001 – Polsk språk 1
POL1002 – Polsk språk 2
POL1102 – Polsk språk 3
SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn
POL2000 - Polsk tekstkultur
 
Obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng)

Oppbygging av 80POLSK til og med høsten 2016:

Til og med høsten 2016 hadde 80-gruppen i polsk en annen emnekombinasjon.

Obligatoriske emner (50 studiepoeng)

 
Obligatorisk utenlandsopphold (30 studiepoeng)

Endringen av 80POLSK består i at emnene SEU2310 – Nasjonale symboler i Polen, Tsjekkia og på Balkan og SEU3010 – Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk: Oppgaveemne (nedlagt) utgår. To nye emner, POL1102 – Polsk språk 3 og POL2000 - Polsk tekstkultur, inngår i 80POLSK. Studenter med opptak til og med høsten 2016 må følge den reviderte 80-gruppen i polsk.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Emnegruppen i polsk utgjør en fordypning innen studieretningen Polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk på bachelorprogrammet Europeiske språk (bachelor)

Kvalifisering for videre studier

80-gruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet Europeiske språk (master - to år), studieretningen Russisk, polsk, tsjekkisk, bosnisk/kroatisk/serbisk (studieretning)