SEU1300 – Polen, Tsjekkia og Balkan: Litteratur og samfunn

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i viktige problemstillinger knyttet til forholdet mellom litteratur og samfunn i Sentral-Europa og på Balkan og introduserer en rekke litterære verker fra området. Pensum består dels av litterære verker av ulike sjangre (drama, essay, lyrikk, novelle, roman) og dels av tekster om litterær analyse og litteraturhistorie. De litterære verkene leses i oversettelse til nordiske språk eller engelsk.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du kjennskap til et utvalg sentrale litterære verker fra regionen
  • kan du sette de litterære verkene inn i en historisk og samfunnsmessig kontekst
  • kjenner du til litterære institusjoner og forfatteres roller i samfunnet i Sentral-Europa og på Balkan
  • kan du anvende tekstanalytiske metoder

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av 1 time forelesning og 1 time seminar (én dobbeltime) i uken i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Du må møte til undervisningen minst 10 av 14 ganger og levere mindre oppgaver i løpet av semesteret i tillegg til en kvalifiseringsoppgave. Oppmøtet og oppgavene må godkjennes av faglærer før eksamen.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all obligatorisk undervisning på emnet i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsak kan dokumenteres.

Godkjent obligatorisk aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Vurderingsformen på emnet er en tre-dagers hjemmeeksamen. Besvarelsen skal være på ca. 5 sider à 2300 tegn uten mellomrom. Total lengde blir ca. 10-12 tusen tegn, bibliografien kommer i tillegg.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakteren publiseres i Studentweb senest tre uker etter innleveringsdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er obligatorisk i EURAM-programmet, studieretning Sentral-Europa og Balkanstudier (100-gruppe).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk