Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet utdyper kunnskapen om polsk grammatikk og gir en grunnleggende innføring i polsk språkbruk med sikte på aktiv skriftlig og muntlig beherskelse. Hovedvekten legges på samtaler, lesning av og lytting til enklere polske tekster og dialoger.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet:

  • har du utdypet kunnskap om de viktigste områdene i polsk grammatikk
  • kan du lese elementære polske tekster med god uttale og oversette tekstene til norsk
  • kjenner du reglene for hvordan polsk skrives og uttales
  • kan du kommunisere på polsk om enkle, dagligdagse temaer, du kan stille og svare på enkle spørsmål i dagligdagse situasjoner
  • har du et utvidet ordforråd og du kan bruke det når du skriver enkle, frie tekster om selvvalgte temaer.

Når du har tatt dette emnet samt POL1001 – Polsk språk 1 vil du være på nivå A1 på Europarådets nivåskala for språk (Common European Framework of Reference for Languages).

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Det kreves bestått eksamen i POL1001 – Polsk språk 1 eller tilsvarende.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot POL1110 – Polsk språk: Lyd, skrift og bøyningssystem (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 2 timer forelesning (en dobbeltime) og 4 timer seminarundervisning (2 dobbelttimer) i uka i 14 uker.

Det er krav om obligatorisk aktivitet: Du gjør muntlige og skriftlige småoppgaver hver uke, til sammen 14, og du må få godkjent åtte ​av disse. I tillegg må du avlegge en muntlig og skriftlig kvalifiseringsprøve, som må være godkjent.

Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de to neste semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamen består av to deler: en skriftlig hjemmeeksamen på to timer og en muntlig eksamen. Det gis én samlet karakter på emnet. Alle eksamensdeler må være bestått i samme semester for at samlet karakter på emnet skal være bestått.

Tidligere gitte eksamensoppgaver og sensorveiledninger finner du her.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Norsk og polsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Karakterer publiseres i Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk