80-gruppe – Spansk (80SPA2)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for studenter med opptak til studieretning spansk fra og med høsten 2018. Fikk du opptak før det, se 80-gruppe i spansk for kull 2016 og 2017, 80-gruppe i spansk for kull 2014 og 2015 eller 80-gruppe i spansk til og med kull 2013.


Forkunnskaper
Du bør ha forkunnskaper tilsvarende nivå II fra videregående skole for å begynne på denne emnegruppen. Test deg selv for å sjekke om nivået ditt er høyt nok til å følge undervisningen! Se også informasjon om kompetansemål i faget (pdf).


Utenlandsopphold
Vi anbefaler at du drar på utveksling til Spania eller Latin-Amerika i løpet av studiet. Emner tatt i utlandet kan etter forhåndsgodkjenning innpasses som emner i denne 80-gruppen. Du bør ta emner i utlandet som kan inngå som erstatning for emner på 2000-nivå, altså emner med kode SPA/LATAM2xxx.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Minst 30 studiepoeng velges blant følgende emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

HFB-EURAM

Annet