SPA2101 – Spansk språk: Syntaks med oversettelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet dreier seg om spansk syntaks, både teoretisk og praktisk. I undervisningen er de teoretiske og praktiske aspektene delt opp. Teoridelen tar for seg alle syntaktiske enheter på spansk og de forskjellige syntaktiske funksjonene. I den praktiske delen jobber vi med oversettelse av forskjellige tekster med fokus på grammatikken. I oversettelsen fra norsk til spansk diskuteres problemstillinger innen kontrastiv grammatikk. I oversettelsen fra spansk til norsk står den syntaktiske og grammatiske analysen i den spanske teksten i fokus.

I portalen Elektronisk spansk finner du materialet du må forberede til hver time, det som skal gjennomgås i timene og annet støttemateriell.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du identifisere ulike setningsstrukturer og hvordan formen i en setning står i forhold til innholdet.
  • har du innsikt i likheter og særlig forskjeller mellom spansk og norsk.
  • kan du gjenkjenne  syntaktiske trekk i spansk som skiller seg vesentlig fra norsk.
  • kan gjøre rede for valg i oversettelse mellom norsk og spansk.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet krever bestått eksamen i SPA1101 – Spansk språkkunnskap A eller tilsvarende studier. Hvis du har tilsvarende studier fra andre institusjoner må du søke om å få det godkjent ved UiO, og/eller sende dokumentasjon til studiekonsulenten, i god tid før du kan melde deg til emnet.

Undervisning

Undervisningen består av dobbelttimer med seminarundervisning to ganger i uka, 42 timer totalt, fordelt på teori (18 timer) og praksis (24 timer). Det forventes aktiv deltakelse i seminartimene.

Det er krav om obligatorisk aktivitet på emnet: Teoriseminarene er obligatoriske og forutsetter fremmøte minst 7 av 9 ganger. Du må også bestå en skriftlig kvalifiseringsoppgave. Aktivitetene må godkjennes av faglærer før eksamen. Les her om regler for gyldig forfall og hvordan du søker om gyldig fravær eller utsettelse.

Godkjent aktivitet er gyldig i inneværende og de neste to semestrene emnet blir gitt.

Eksamen

Obligatorisk aktivitet (se over) må være godkjent før eksamen.

Eksamensformen på emnet er en 4-timers skriftlig eksamen.

Detaljert informasjon om innhold i eksamen blir gitt i undervisningen.

Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen skal besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Annet

Emnet er beregnet på programstudenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk