Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

80-gruppe – Tyrkisk språk (80TYRS)

Om emnegruppen

Tyrkisk, nasjonalspråket i Tyrkia, inngår sammen med azeri og turkmensk i den sørvestlige gren av den tyrkiske språkfamilien. Tyrkiske språk, som tradisjonelt tales over et stort område fra Egeerhavet i vest til Sibir i øst, har sin opprinnelse i det østlige Sentral-Asia. Religiøse og kulturelle forhold har ført til at de fleste tyrkiske språk inneholder et sterkt islett av arabiske og persiske ord. I moderne Tyrkia-tyrkisk (i det følgende bare kalt "tyrkisk"), som er blitt skrevet med latinsk alfabet siden 1928, er dette fremmede elementet sterkt redusert i forhold til de østligere tyrkiske språkene og i forhold til osmansk-tyrkisk, det tidligere skriftspråket i Tyrkia. Ved siden av den egenverdi tyrkisk har som et spennende språk med en helt unik struktur, er språket også en naturlig innfallsport til studiet av tyrkiske språk i den tidligere Sovjetunionen.

Emnegruppen legger vekt på praktisk beherskelse av moderne tyrkisk. Studenten får intensiv trening i å snakke, forstå, lese og skrive språket – inkludert bruk av kompliserte sentningsstrukturer. I tillegg får studenten en innføring i turkologi som vitenskap. Når 80-gruppen i tyrkisk er fullført kan studenten uttrykke seg på tyrkisk muntlig og skriftlig på et mellomhøyt nivå. Studenten vil ha full oversikt over grammatikalske strukturer og kunne lese og oversette de fleste moderne tyrkiske tekster, samt eldre og avanserte tekster ved hjelp av ordbøker. 80-gruppen i språket gir grunnlaget for å begynne på høyere grads studier og til å begynne å arbeide selvstendig med tyrkiskspråklig materiale.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

Annet

Se informasjon om og opptakskrav til masterprogrammet i Middle East Studies