Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

TYR2120 - Tyrkisk 4 er en videreføring av og påbygging på TYR2110 - Tyrkisk 3. Emnet holder frem med studiet av moderne, eldre og avanserte tekster, samt opplæring i grammatikk.

Hva lærer du?

Etter å ha fulgt undervisningen og bestått eksamen forventes du å:

  • ha blitt fortrolig med vanskelige setningsstrukturer og eldre tyrkisk språk
  • ha oppnådd et kunnskapsnivå som vil kunne være til nytte i videre studier
  • ha opparbeidet deg et godt grunnlag for videre å bruke tyrkiske kilder også i andre fagstudier, bl.a. for å gjøre feltarbeid i Tyrkia

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

TYR1110 – Tyrkisk 1, TYR1120 – Tyrkisk 2 og TYR2110 – Tyrkisk 3.

Overlappende emner

Du må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med andre studieenheter som du tidligere har oppnådd studiepoeng i.

Undervisning

Totalt 8 timer undervisning i uken.

Du må være innstilt på jevn og god studieinnsats, og aktiv deltagelse i undervisningen. Det forventes at du møter forberedt til undervisningen og oppfordres til samarbeid gjennom kollokvier.

Obligatorisk aktivitet

  • En obligatorisk kvalifiseringsoppgave

Informasjon om oppgaven og innleveringsfrist vil bli gitt i Canvas. Du må levere kvalifiseringsoppgaven til gitt frist, og er selv ansvarlig for å sette deg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene. Godkjent kvalifiseringsoppgave er kun gyldig inneværende semester.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. 

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

Eksamen

Eksamen i TYR2120 - Tyrkisk 4 består av to deler:

  • 4-timers skriftlig skoleeksamen (50%)
  • Muntlig eksamen (50%)

Du må oppfylle kravet om obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Bruk av ordbok er tillatt.

Eksamensspråk

Med unntak av de oppgaver som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2020

Tilbys siste gang våren 2020.

Eksamen

Vår 2020

Undervisningsspråk

Tyrkisk og norsk