Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tyrkisk språk 1 er et første møte med moderne tyrkisk skriftspråk og talemål og introduserer moderne tyrkisk språk og grammatikk.

Emnet legger hovedvekten på språkets grunnleggende grammatiske strukturer, og på å bygge opp et ordforråd.

Emnet må sees i sammenheng med TYR1120 – Tyrkisk 2, som fortsetter gjennomgangen av den grunnleggende grammatikken.

Fokuset på grammatikk gir et nødvendig grunnlag for å kunne forholde seg til språket i både skriftlig og muntlig form.

Hva lærer du?

  • Kunne uttale tyrkisk korrekt
  • Ha tilegnet deg den grunnleggende grammatikken i tyrkisk
  • Ha lært det mest grunnleggende ordforrådet
  • Kunne lese og skrive forholdsvis enkle setninger

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Fordi den grammatiske strukturen i tyrkisk er komplisert, er gode kunnskaper om norsk grammatikk en forutsetning. Det anbefales at studenten leser seg opp på norsk grammatikk og allmenn språkvitenskap. Se under anbefalt litteratur under Pensum.

Undervisning

Det gis 10 timer undervisningen i uken over 12 uker. Den første uken (uke 34) er det felles intensiv grammatikkundervisning med arabisk og persisk.

Det gis grunnundervisning i språk og grammatikk. Tyrkisk-studiet krever jevn og god studieinnsats. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Obligatorisk undervisningsaktivtet:

  • Studentene må i løpet av semesteret få godkjent 2 av 3 obligatoriske prøver.

Dato for de obligatoriske prøvene vil bli fastsatt i begynnelsen av semesteret.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke om du har fått godkjent aktiviteten. Les mer om obligatoriske aktiviteter i undervisningen på fakultetets nettsider.

Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

 

Eksamen

Kun studenter med undervisningsopptak til dette emnet, og som har fått godkjent 2 av 3 obligatoriske interne prøver, kan fremstille seg til eksamen.

Skriftlig prøve uten hjelpemidler, 4 timer.

A. Oversette en tyrkisk tekst fra pensum

B. En lettere oversettelse (ukjent tekst) til tyrkisk

C. Besvarelse av spørsmål om tyrkisk grammatikk

Alle enkeltdelene, dvs. skriftlig del A, B og C  må bestås for å få ståkarakter.

Sensorveiledning høsten 2018

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på tyrkisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 2009

Periodisk evaluering høst 2011

Periodisk evaluering høst 2016

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Bachelor

Undervisning

Emnet er under utfasing og tar ikke opp nye studenter. Det vil bli opprettet nye emner på 10 studiepoeng i tyrkisk språk som vil overlappe med de gamle emnene. 

Undervisningsspråk

Norsk