40-gruppe – Biovitenskap (IBV40)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen er for deg som ikke har en 80-gruppe i biovitenskap, men som ønsker en generell innføring i utvalgte deler av biovitenskapen. Emnegruppen kan inngå som 40-gruppe i en fritt sammensatt bachelorgrad ved MN-fakultetet dersom 80-gruppen er fra et annet realfag. Ønsker du å bruke 40-gruppen i en bachelorgrad ved andre fakulteter, må du ta kontakt med det aktuelle fakultet/bachelorprogram for nærmere informasjon.

Emner i emnegruppen

Emnegruppens sammensetning:

Vær oppmerksom på at enkelte emner kan ha bestemte forkunnskapskrav, se presentasjonen av det enkelte emnet.

Overgangsordning

Tidligere emnegrupper i Biologi 40-gruppe, Biologi 80-gruppe, Molekylær biovitenskap 40-gruppe  og Molekylær biovitenskap-80 gruppe er under utfasing. Disse emnegruppene vil gjelde fram til og med høst 2021.

Hvis du har emner fra både gammel og ny emnegruppe, ta kontakt med Institutt for biovitenskap for mer informasjon.

 

Annet

MN-fakultetets bachelorprogrammer har ikke krav til 40- eller 80-grupper og disse vil derfor heller ikke fremgå av vitnemålet for bachelorprogrammene.