Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i plante- og dyrefysiologi. Pensum er omtrent 1/3 plantefysiologi og planteanatomi, mens dyrefysiologi og funksjonell anatomi utgjør 2/3 av stoffmengden. Mennesket vil i stor grad bli brukt som eksempel under gjennomgangen av funksjonen til organsystemene. Emnet vil gi en forståelse for relevante fysiske prinsipper for de fysiologiske prosessene gjennom enkel programmering og simuleringer i tett samarbeid med FYS1001 – Innføring i fysikk som vil gå samme semester.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser, hvordan konstant indre miljø opprettholdes, og synliggjøre hvordan organismer samvirker med det ytre miljø.
 • Kunne forklare mikroskopisk og makroskopisk oppbygging av cellevev og organsystemer.
 • Kjenne de fysiologiske begrepene som brukes innen transport, salt- ,vann- og energi-balanse, gassutveksling, ernæring, fordøyelse, absorbsjon, reseptorer og signaloverføring.
 • Kunne utføre enkle laboratorieforsøk, analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.
 • Programmere og benytte data for å kjøre enkle matematiske simuleringer av fysiske grunnprinsipper som ligger til grunn for fysiologiske prosesser.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Obligatoriske forkunnskaper

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap.

Det er anbefalt å ha tatt FYS1001 – Innføring i fysikk tidligere, eller at emnene tas i samme semester.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • Forelesninger 

 • Gruppeundervisning/kollokvier (obligatorisk)

 • Laboratorieøvelser (obligatorisk)

 • Datalab (obligatorisk) 

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. 

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, laboratorieundervisningen og deler av gruppeundervisningen. Førstnevnte gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 5 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

 • Avsluttende skriftlig eksamen som teller 100 % ved sensurering

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg blir det arrangert en prøve i dyrefysiologi hvor studentene får teste sine kunnskaper i løpet av vårsemesteret. Denne prøven vil ikke telle til avsluttende eksamen. Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 5 år.

Eksamensforsøk 

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende tilsvarende emner: MBV1020 – Fysiologi (nedlagt).

Hjelpemidler til eksamen

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2021 18:20:52

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk