Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i plante- og dyrefysiologi. Pensum er omtrent 1/3 plantefysiologi og planteanatomi, mens dyrefysiologi og funksjonell anatomi utgjør 2/3 av stoffmengden. Mennesket vil i stor grad bli brukt som eksempel under gjennomgangen av funksjonen til organsystemene. Kurset vil gi en forståelse for relevante fysiske prinsipper for de fysiologiske prosessene gjennom enkel programmering og simuleringer i tett samarbeid med FYS1001 - Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin som vil gå samme semester.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du ha følgende kompetanse:

 • Kunne forklare sammenhengen mellom struktur og funksjon i fysiologiske prosesser, hvordan konstant indre miljø opprettholdes, og synliggjøre hvordan organismer samvirker med det ytre miljø.
 • Kunne forklare mikroskopisk og makroskopisk oppbygging av cellevev og organsystemer.
 • Kjenne de fysiologiske begrepene som brukes innen transport, salt- ,vann- og energi-balanse, gassutveksling, ernæring, fordøyelse, absorbsjon, reseptorer og signaloverføring.
 • Kunne utføre enkle laboratorieforsøk, analysere og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.
 • Programmere og benytte data for å kjøre enkle matematiske simuleringer av fysiske grunnprinsipper som ligger til grunn for fysiologiske prosesser.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

HMS0503 - Laboratoriesikkerhet og HMS0505 - El-sikkerhet må tas før første laboratorieøvelse.

Anbefalte forkunnskaper

BIOS1100 – Innføring i beregningsmodeller for biovitenskap

Det er anbefalt å ha tatt FYS1001 - Fysikk - basisfag for naturvitenskap og medisin tidligere, eller at emnene tas i samme semester.

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot MBV1020 – Fysiologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av:

 • 44 timer forelesninger
 • 44 timer gruppeundervisning/kollokvier hvorav deltakelse på minst 40 timer er obligatorisk
 • 12 timer obligatoriske laboratorieøvelser
 • 8 timer obligatorisk datalab

Godkjent obligatorisk gruppeundervisning og laboratorie/data-øvelser er gyldig i 5 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning, laboratorieundervisningen og deler av gruppeundervisningen. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Dette emnet har avsluttende skriftlig digital eksamen (3 timer).

Rapport fra laboratorieøvelsene, dataøvelser og deltakelse på gruppeundervisning må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

I tillegg blir det arrangert en prøve i dyrefysiologi hvor studentene får teste sine kunnskaper i løpet av vårsemesteret. Denne prøven vil ikke telle til avsluttende eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Dette emnet ses i sammenheng med MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) ved praktisering av tregangersregelen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Evaluering høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk