Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grunnleggende oversikt over livets mangfold – inkludert bakterier, protister (dvs. alger og encellete dyr), sopp, planter og dyr. Artenes/gruppenes utviklingsmessige slektskap (klassifikasjon), biologi og økologi er sentrale tema på forelesninger, laboratorieøvelser og kollokvier.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • Har du grunnleggende kunnskap om mangfoldet av bakterier, protister, planter, sopp og dyr.
 • Har du kunnskap om viktige arter og grupper i norsk natur, inkludert deres evolusjonære tilhørighet og tilpasninger til livsmiljøet.
 • Har du ferdigheter i bruk av mikroskop og stereoluper i studier av organismers anatomi og struktur.
 • Har du kjennskap til metoder for indentifisering av organismer.

Har du kjennskap til sentrale habitattyper og hvilke arter og grupper som er vanlige i disse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

I tillegg må følgende emner være tatt før første laboratorieøvelse og feltekskursjon i BIOS1150:

Overlappende emner

6 studiepoeng overlapp mot BIO1000 – Grunnkurs i biologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen gis i form av

 • Ca. 40 timer forelesninger
 • Ca. 16 timer kollokvieundervisning
 • Ca. 20 timer obligatorisk laboratorieundervisning

Laboratorieøvelser og rapporter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Godkjent obligatorisk aktivitet, samt godkjente rapporter er gyldige i 5 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning og laboratorieøvelsene. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (4 timer) teller 100%

Laboratorieøvelser og rapporter må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk