Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne genetikk og evolusjonsvitenskap, med vekt på genetisk arv, mutasjoner, molekylær evolusjon, populasjonsgenetikk, artsdannelse, og hvordan evolusjonære prosesser som naturlig seleksjon og genetisk drift former levende organismer i miljøet de lever i. Emnet gir videre innføring i og praktiske ferdigheter for analyse og tolkning av evolusjonsgenetiske data.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

• kjenner du hovedprinsippene innen genetisk arv, molekylær evolusjon og evolusjonær genetikk

• kjenner du til hvordan nye arter dannes

• kjenner du til de ulike seleksjonsmekanismene som påvirker levende organismers evolusjon og de ulike nivåer seleksjon kan virke på 

• har du fått trening i analyse og tolkning av populasjonsgenetiske data

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO2120 – Evolusjonsbiologi (nedlagt)

Undervisning

  • Forelesninger
  • Oppgaveløsing i kollokvier
  • Dataøvelser med obligatorisk deltagelse og innlevering

8 av 10 obligatoriske dataøvelse-innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

Tidligere godkjente dataøvelser er gyldige i 5 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig digital eksamen (3 timer) i slutten av semesteret som teller 100% av karakteren.

8 av 10 obligatoriske dataøvelse-innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Høsten 2018

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk