Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig innføring i moderne genetikk og evolusjonsvitenskap, med vekt på genetisk arv, mutasjoner, molekylær evolusjon, populasjonsgenetikk, artsdannelse, og hvordan evolusjonære prosesser som naturlig seleksjon og genetisk drift former levende organismer i miljøet de lever i. Emnet gir videre innføring i og praktiske ferdigheter for analyse og tolkning av evolusjonsgenetiske data.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet:

• kjenner du hovedprinsippene innen genetisk arv, molekylær evolusjon og evolusjonær genetikk

• kjenner du til hvordan nye arter dannes

• kjenner du til de ulike seleksjonsmekanismene som påvirker levende organismers evolusjon og de ulike nivåer seleksjon kan virke på 

• har du fått trening i analyse og tolkning av populasjonsgenetiske data

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav:

En av disse:

 • Matematikk R1
 • Matematikk (S1+S2)

Og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)
 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter. Les mer om spesielle opptakskrav.

Fra høsten 2019 endres de spesielle opptakskravene til emnet, se nye opptakskrav.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot BIO2120 – Evolusjonsbiologi

Undervisning

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsing i kollokvier
 • Dataøvelser med obligatorisk deltagelse og innlevering

Se forøvrig timeplan på semestersiden.

Tidligere godkjente dataøvelser er gyldige I 5 år.

Det er obligatorisk oppmøte til første forelesning. Dette gjelder også for de som er på venteliste. Du mister plassen på emnet dersom gyldig forfall til første forelesning ikke er meldt til studieseksjonen studieinfo@ibv.uio.no, før forelesningen starter.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen (3 timer) i slutten av semesteret som teller 100% av karakteren.

8 av 10 obligatoriske dataøvelse-innleveringer må være godkjent før avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2018

Eksamen

Høst 2018

Undervisningsspråk

Norsk