40-gruppe – Datavitenskap for samfunnsvitere (40-DATAVIT)

Om emnegruppen

Emnegruppen gir en tverrvitenskapelig fordypning i datavitenskap rettet mot samfunnsvitere, men kan også være relevant for andre studieretninger. Emnegruppen gir samlet en bred fordypning i datahåndtering og analyse, med tilhørende praktiske ferdigheter med bruk av software.

Emnegruppen er et prøveprosjekt som foreløpig tar opp studenter for årene perioden 2022 – 2024, og garanterer tilbudet opprettholdes til og med 2026, men med intensjon om forlengelse. Alle emnene går jevnlig. Det vil kunne skje endringer i porteføljen av emner over tid.

Emner i emnegruppen

For å tas opp i emnegruppen anbefales det sterkt at man ha tatt et kurs i grunnleggende statistikk tilsvarende minst STV1020 eller SOSGEO1120 (tilsvarende er f.eks. ECON2130 eller PSY2014).

Du velger fire av emnene i emnegruppen, og du kan ikke velge et emne som allerede er obligatorisk på ditt program.

 

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger