Denne emnegruppen tar ikke opp nye studenter

60-gruppe – LAP Spansk (USM5-LAP60-SPA)

Om emnegruppen

60- gruppen i spansk består av 40 studiepoeng spansk språk, 10 studiepoeng spanskspråklig litteratur, 10 studiepoeng iberisk kulturkunnskap.

Emner i emnegruppen

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger