Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en allsidig innføring i litteratur fra Spania og Latin-Amerika fra det 19. til det 21. århundre. Du får en oversikt over alle sjangre i spansk litteratur fra det 19. århundre til i dag, mens du leser pensumtekster i de forskjellige sjangrene.

Du studerer tekstene i sammenheng med de litterære epokene og samfunnsforholdene de springer ut av.

Hva lærer du?

Når du har fullført emnet, har du:

 • en forståelse av avanserte spanske skjønnlitterære tekster
 • kjennskap til den spanskspråklige litteraturens tematikk, periodisering og samfunnsmessige kontekst
 • grunnleggende litterære analyseferdigheter
 • Evnen til å uttrykke deg skriftlig og muntlig om spanskspråklig litteratur på spansk ved bruke av ord og uttrykk som er typiske for litteraturvitenskapen
 • Evnen til å trekke ut hovedtemaene i et litterært verk og diskutere dem i forhold til andre verk og dagsaktuelle temaer

Endelig karakter viser i hvilken grad du har oppnådd emnets læringsutbytte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Du bør kunne:

 • forstå innholdet i lengre skriftlige og muntlige autentiske tekster i forskjellige sjangre
 • lese formelle og uformelle tekster i forskjellige sjangere og gjøre rede for forfatterens synspunkter og holdninger
 • skrive sammenhengende tekster på spansk i forskjellige sjangre
 • delta i spontane samtaler om forskjellige temaer og aktuelle emner på spansk
 • presentere aktuelle og tverrfaglige emner muntlig på spansk
 • kommunisere på spansk med god uttale og intonasjon

Forkunnskapene tilsvarer nivå B1 i det felleseuropeiske rammeverket (CEFR) eller nivå II fra videregående skole (kompetansemål i faget). Du finner mer utfyllende informasjon om hva du bør kunne, her.

Vi har også utformet en diagnostisk test slik at du selv kan teste om du har forkunnskapene vi anbefaler for å følge undervisningen i emnet. Du bør få minst 75 % riktige svar.

Har du ikke de nødvendige forkunnskapene, bør du skaffe deg dem på egenhånd før du begynner på studiet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot SPA1301 – Spanskspråklig litteratur, innføring (nedlagt)

Emnet kan overlappe med nedlagte emner og gamle studieenheter av typen semesteremne, grunnfag og mellomfag. Du må selv påse at emnet ikke overlapper med studieenheter du tidligere har oppnådd studiepoeng for. Da vil du automatisk få reduksjon av studiepoengene. Ta kontakt med studiekonsulenten hvis du har spørsmål.

Undervisning

Forelesning- video-podcast i Canvas.

Seminarundervisning, 3 timer i uken, fordelt på ett 2-timers seminar og ett 1-timers seminar.

Obligatoriske aktiviteter:

 • Fremmøte i minimum 10 av 14 seminarer. Fravær utover dette må dokumenteres med legeattest eller liknende. Her finner du informasjon om hvordan søke om gyldig fravær og utsettelse. Vær oppmerksom på at fravær som overskrider 50 % av all undervisning, i utgangspunktet ikke godkjennes, selv om årsaken kan dokumenteres.
 • Et radioprogram med litterært innhold som blir tatt opp som podcast. Opptaket skal ha en varighet på 3–7 minutter. Du kan velge å samarbeide med andre studenter på emnet om dette.
 • Ett av disse skriftlige alternativene: 1) en litterær analyse eller refleksjon på omtrent 500–700 ord som blogginnlegg, 2) en Wikipedia-artikkel om spanskspråklige forfattere, temaer eller tekster, 3) en didaktisk utgave av en tekst med spanskspråklig litteratur i Liter-Alia-prosjektet. Noen av oppgavene skal inneholde et eller flere multimediaelementer (f.eks. bilder, videoer eller lenker).

Du må få godkjent emnets obligatoriske aktiviteter av faglærer for å kunne fremstille deg til eksamen. Alle de obligatoriske aktivitene må også være godkjent i samme semester. Godkjent obligatorisk aktivitet er bare gyldig det semesteret du tar emnet.

Eksamen

Emnets vuderingsform er en muntlig eksamen på 20–30 minutter. Faglærer og oppnevnt sensor gjennomfører eksamenen.

Sensorveiledninger og tidligere eksamensoppgaver

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Eksamen besvares på spansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Rapporter fra periodiske evalueringer

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Spansk