80-gruppe – Lektorprogrammet Fysikk (UVM5-LEKT80-FYS)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i fysikk i den videregående skolen.

Emnegruppen gir et solid grunnlag i fysikk, i tillegg til en introduksjon til astrofysikk. Emnegruppen vil således gi et godt grunnlag for å undervise fysikk i skolen.

Emnegruppen består av 8 obligatoriske emner av totalt 80 studiepoeng.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner:

For studenter på studieløpet fysikk-matematikk (kull 2013) erstattes AST1100 av AST1010 og FYS1210 erstattes av FYS2160 som obligatoriske emner.

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF