Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

MEK1100 gir en innføring i teorien for skalar- og vektorfelt med eksempler fra fluidmekanikk, geofysikk og fysikk. Emnet inneholder gradient og retningsderivert, divergens og virvling, sirkulasjon og fluks, Gauss og Stokes satser, beregning av trykkraft, partikkelderivert og akselerasjon, kartesiske og krumlinjede koordinater, kontinuitetslikninga, Eulers likning, Bernoullis likning, varmelikninga og varmefluks med konveksjon og Fouriers lov. Emnet gir en innføring i visualisering og numerisk beregning av skalar- og vektorfelt på datamaskin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om skalering, betydningen av fysiske enheter og dimensjonsløse parametere;
 • kan du regne ut gradient og retningsderivert, divergens og virvling, ekviskalarflater, feltlinjer, kurveintegraler og sirkulasjon, flateintegraler og fluks, trykkraft, partikkelderivert, i kartesiske og krumlinjede koordinater, og har kunnskap om den fysiske tolkningen av disse størrelsene;
 • kan du anvende Gauss og Stokes satser;
 • kan du anvende potensial og strømfunksjon og har kunnskap om potensialstrømning; 
 • kan du bruke datamaskin for å visualisere skalar- og vektorfelt og for å gjøre numeriske beregninger av felt;
 • har du kunnskap om massebevarings- og bevegelseslinkningen for fluider, Bernoullis likning for stasjonær friksjonsfri væskestrøm, varme og temperaturberegninger med konveksjon og Fouriers lov.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på MAT1100 – Kalkulus og MAT-INF1100 – Modellering og beregninger/MAT-INF1100L – Programmering, modellering og beregninger (videreført). Bør tas samtidig med eller etter MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra .

Overlappende emner

*Informasjon om overlapp mot nedlagte emner kan være ufullstendig. Ta kontakt med instituttet ved spørsmål. 

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret. Gruppeundervisningen er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

2 obligatoriske oppgaver.

Midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen. Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/4 og avsluttende eksamen teller 3/4 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk