MEK1100 – Feltteori og vektoranalyse

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

MEK1100 gir en innføring i teorien for skalar- og vektorfelt med eksempler fra fluidmekanikk, geofysikk og fysikk. Emnet inneholder gradient og retningsderivert, divergens og virvling, sirkulasjon og fluks, Gauss og Stokes satser, beregning av trykkraft, partikkelderivert og akselerasjon, kartesiske og krumlinjede koordinater, kontinuitetslikninga, Eulers likning, Bernoullis likning, varmelikninga og varmefluks med konveksjon og Fouriers lov. Emnet gir en innføring i visualisering og numerisk beregning av skalar- og vektorfelt på datamaskin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du kunnskap om skalering, betydningen av fysiske enheter og dimensjonsløse parametere;
 • kan du regne ut gradient og retningsderivert, divergens og virvling, ekviskalarflater, feltlinjer, kurveintegraler og sirkulasjon, flateintegraler og fluks, trykkraft, partikkelderivert, i kartesiske og krumlinjede koordinater, og har kunnskap om den fysiske tolkningen av disse størrelsene;
 • kan du anvende Gauss og Stokes satser;
 • kan du anvende potensial og strømfunksjon og har kunnskap om potensialstrømning;
 • kan du bruke datamaskin for å visualisere skalar- og vektorfelt og for å gjøre numeriske beregninger av felt;
 • har du kunnskap om massebevarings- og bevegelseslinkningen for fluider, Bernoullis likning for stasjonær friksjonsfri væskestrøm, varme og temperaturberegninger med konveksjon og Fouriers lov.

Opptak til emnet

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Spesielle opptakskrav

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Emnet bygger på

Bør tas samtidig med eller etter MAT1110 – Kalkulus og lineær algebra.

Overlappende emner

 • 5 studiepoeng overlapp med ME110.
 • 5 studiepoeng overlapp med MAT120A.
 • 5 studiepoeng overlapp med MAT120A.
 • 5 studiepoeng overlapp med ME110.

Undervisning

4 timer forelesning og åpen gruppeundervisning hver uke hele semesteret. Gruppeundervisningen er basert på stor grad av egenaktivitet fra studentene.

Tilbudet i antall grupper kan justeres underveis i semesteret, avhengig av oppmøtet.

Eksamen

Dette emnet har 2 obligatoriske øvelser som må være godkjent før avsluttende eksamen.

Midtveiseksamen og avsluttende skriftlig eksamen.

Begge eksamener er obligatoriske og må avlegges i samme semester. Midtveiseksamen teller 1/4 og avsluttende eksamen teller 3/4 ved fastsettelse av karakter. Karakteren fastsettes på bakgrunn av total score og en helhetsvurdering i etterkant av avsluttende eksamen.

Hjelpemidler til eksamen

Rottmanns formelsamling og godkjent kalkulator.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. des. 2021 09:32:05

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Vår
Eksamen
Vår
Undervisningsspråk
Norsk