Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

En innføring i forskjellige astrofysiske emner med vekt på de fysiske prosessene som ligger bak. Eksempler er oppdagelsen av planeter rundt andre stjerner, stjernenes liv fra stjernefødsel til supernovaeksplosjoner, galaksedynamikk og mørk materie, relativitetsteori og sorte hull, kosmologi og mørk materie.

Hva lærer du?

Du vil få en forståelse av hvilke type problemstillinger astrofysikere er opptatt av og hvilke matematiske og numeriske metoder som benyttes for å løse disse. I tillegg har kurset som mål å gi en oversikt over moderne teorier om universets oppbygning og virkemåte.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

Anbefalte forkunnskaper

2 semesters studier innenfor Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) (videreført) programmet. Det vil kreve en betydelig ekstrainnsats å gjennomføre kurset uten nødvendige forkunnskaper i matematikk, fysikk og programmering.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot AST2000 – Innføring i astrofysikk

Undervisning

4 forelesningstimer og 2 timer regneøvelser/seminarer per uke. Det er lagt opp til to dobbelttimer i uken med regneøvelser, det er meningen at man skal velge en av disse. MERK: Den ene av disse vil vœre to timer med regneøvelser på et rom med datamaskiner. Den andre vil vœre en time plenumsregning og en time regneverksted uten datamaskin. Det er ikke meningen at man skal gå på begge disse dobbelttimene, men velger den formen som man foretrekker. Normalt vil regneøvelsene på datarom vœre plassregulert på grunn av begrenset tilgang til datamaskiner mens plenumsregningen vil vœre åpen for alle som ønsker det.

Eksamen

Studenter kan velge mellom to vurderingsformer.

Vurderingsform 1

Her er totalkarakteren basert på en kombinasjon av hjemmeeksamen i form av innleveringer (teller ca. 30%) samt en midtveiseksamen (teller også ca. 30%) og 4 timers avsluttende eksamen (teller ca. 40%). Endelig karakter fastsettes i dette tilfellet etter en helhetsvurdering av resultatene fra de tre eksamenene.

Vurderingsform 2

Her skal studenten gjøre et større prosjektarbeid, med skriftlig rapport og mulig muntlig presentasjon. Temaene som testes i prosjektarbeidet tilsvarer det som ellers testes gjennom hjemmeeksamen og midtveiseksamen og teller derfor ca.60% på karakteren. I tillegg teller 4 timers avsluttende eksamen ca. 40%. Endelig karakter fastsettes i dette tilfellet etter en helhetsvurdering av resultatene fra prosjektarbeid og avsluttende eksamen.

Hjelpemidler

Angel/Øgrim og Lian: Fysiske størrelser og enheter
Rottman: Matematisk formelsamling
Elektronisk kalkulator av godkjent type.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Dette emnet undervises siste gang høsten 2016 og videreføres som AST2000 fra og med høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk