90-gruppe – Lektorprogrammet Programspesialisering i molekylær biovitenskap (UVM5-LEKT90-MBV)

Om emnegruppen

Programspesialisering i molekylær biovitenskap går over tre semestrene (90 studiepoeng), og inkluderer en masteroppgave (30 studiepoeng) og 60 studiepoeng teoretisk pensum. Selve masteroppgaven gjennomføres vanligvis i siste semester.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

Ett emne velges blant

De resterende emnene velges i samråd med veileder/koordinator ved Institutt for molekylær biovitenskap og vil avhenge av den forskningsgruppen som masteroppgaven gjennomføres i tilknytning til. Emnene velges blant institututtets emner på masternivå (4000-5000 nivå).

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF

Annet

Opptak til emnegruppene
Emnegruppen gjelder kun for studenter med studierett på Lektorprogrammet.

Emnegruppen bygger på studier i biologi og kjemi. For å kunne påbegynne programspesialiseringen i molekylær biovitenskap må man tilfredstille kravene til:

Innenfor disse emnegruppene må du ha valgt:

Fullført:

  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), inkludert Ex.paed og obligatorisk praksis.
  • Ex.phil

Valg av programspesialisering gjøres på nettskjema med søknadsfrist: 15. april for studiestart i august og 15. oktober for studiestart i januar.

Eksterne søkere, studenter uten studierett på Lektorprogrammet, kan ikke søke opptak til denne emnegruppen.