Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i mikroorganismenes biologi og omfatter struktur, metabolisme, genetikk, vekst og økologi med vekt på bakterier. Laboratoriekurset gir opplæring i sterilteknikk og andre grunnleggende metoder og omfatter isolering av mikroorganismer fra naturen, samt fysiologiske forsøk.

Hva lærer du?

Emnet skal gi kunnskap og forståelse av mangfoldet hos prokaryote organismer når det gjelder energiforhold, biokjemi og fysiologi. Dessuten skal det gi kunnskap om hvordan prokaryote organismer klassifiseres, hvilken rolle de spiller i kretsløpene i naturen og i samspill med planter og dyr.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt), MBV2010 – Molekylærbiologi (videreført) og MBV2020 – Laboratoriekurs i biokjemi og molekylærbiologi (nedlagt) eller tilsvarende.

Følgende emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV3060:

For studenter som tar MBV3060 høsten 2014 eller senere gjelder at MBV3060 ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Overlappende emner

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot BIO221.

Undervisning

Emnet strekker seg over et semester med 34 timer forelesninger, 16 timer kollokvier og 32 timer laboratorieøvelser. Kollokviene og laboratorieøvelsene er obligatoriske. Laboratoriejournaler og deltakelse i kollokviene må være godkjente for å få adgang til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen, 3 timer. Ingen tillatte hjelpemidler. Innleverte laboratoriejournaler og skriftlig semesteroppgave må være godkjente for å få adgang til eksamen. Bokstavkarakterer (A-F).

Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på universitetes eksamenssider

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet erstattes av BIOS3910 – Mikrobiologi og mykologi

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)