80-gruppe – Lektorprogrammet Biologi (UVM5-LEKT80-BIO)

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gjelder for Lektorprogramstudenter. Emnegruppen er satt sammen spesielt for Lektorprogrammet med henblikk på å gi relevant undervisningskompetanse i biologi i den videregående skolen.

For Lektorstudenter med opptak høsten 2009 eller 2010 gjelder denne emnegruppen.

Emnene gir en bred innføring i biologi med vekt på biologisk mangfold, økologi, evolusjon, cellebiologi, genetikk og fysiologi. I tillegg gir den grunnlegende kunnskaper i kjemi. Emnegruppen gir et godt grunnlag for å undervise biologi i skolen. Gruppen består av 5 obligatoriske emner av totalt 60 studiepoeng og 20 studiepoeng valgfrie emner.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner

I tillegg velges enten disse to emnene

eller dette emnet

Relevant for følgende studieprogrammer og studieretninger

  • UVM5-LEKT-09
  • LEKT-09-RF