Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg innføring i hvordan eukaryote celler og deres organeller er sammensatt og  fungerer dynamisk i levende celler, vev og organismer. I emnet berører vi også den evolusjonsmessige utviklingen av eukaryote celler og organismer. Cellebiologiske aspekter ved signaloverføring og immunologi utgjør sentrale deler av emnet.

Hva lærer du?

Emnet skal gjøre studentene i stand til å:

 • forklare hvordan cellens membraner er bygget opp og hvordan membraner fusjonerer og vesikulerer og transporteres i en eukaryot celle, samt hvordan molekyler passerer gjennom membraner og disse mekanismenes fysiologiske betydning.
 • kunne redegjøre for hvordan nydannede proteiner dannes, modifiseres og transporteres til de ulike membraner og organeller i cellen, basert på informasjon i proteinmolekylenes egen struktur.
 • forstå hvordan cellebiologiske mekanismer spiller viktige roller i cellulære signalveier og i ulike deler av immunforsvaret.
 • lese original- og oversiktsartikler om cellebiologiske emner og i samarbeid med andre studenter og presentere essensen av disse på en egnet måte til medstudenter.
 • utføre grunnleggende immunologiske teknikker i laboratoriet og vurdere resultatene i form av en laboratoriejournal.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

 • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

 • Fysikk (1+2)
 • Kjemi (1+2)
 • Biologi (1+2)
 • Informasjonsteknologi (1+2)
 • Geofag (1+2)
 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

 

Følgende emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV3010:

For studenter som tar MBV3010 våren 2014 eller senere gjelder at MBV3010 ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

MBV1010 – Cellebiologi og genetikk (nedlagt).

MBV1020 – Fysiologi (nedlagt). MBV1050 - Biokjemi I - Biomolekylers struktur og funksjon eller MBV-KJM1030 - Generell biokjemi og biologisk kjemi.

 

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS3700 – Cellebiologi 2

Undervisning

Undervisningen blir gitt som forelesninger (54 timer), kollokvier (24 timer), gruppearbeid (ca 10 timer) og laboratorieøvelser, (5 timer). Det forutsettes aktiv deltakelse i undervisningen. Laboratorieundervisningen, gruppeoppgaven og kollokviene er obligatorisk. Laboratoriejournalene, gruppeoppgave og enkelte innleverte kollokviebesvarelser må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

En skriftlig 3 timers avsluttende eksamen (juni). Ingen tillatte hjelpemidler. Innlevering og presentasjon av gruppeoppgave og innleverte kollokvieoppgaver kan bli brukt til å justere den endelige karakter. Bokstavkarakter (A-F).


Dette emnet tilbyr ny eller utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester til kandidater som stryker eller trekker seg under ordinær eksamen eller som har gyldig fravær på ordinær eksamen.

Mer informasjon om eksamen finner du på universitetets eksamenssider.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Sentral side om kvalitetsystemet

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Siste gang våren 2018

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)