Dette emnet er erstattet av BIOS3800 – Humanfysiologi.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en grundig, teoretisk gjennomgang av alle deler av pattedyrenes fysiologi med mennesket som modellorganisme. Emnet inneholder praktiske laboratorieøvelser som gir en innføring i prinsippene for fysiologiske eksperimenter på mennesker og preparater fra dyr.

Hva lærer du?

Studentene skal få en grundig og oppdatert innsikt i mekanismene som sørger for kroppens indre likevekt, og i funksjonene til de ulike organer og organsystemer hos mennesket. Studentene skal få forståelse for hvordan fysiologiske parametre kan måles hos mennesker og på preparater fra dyr.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

I tillegg til generell studiekompetanse eller realkompetanse må du dekke spesielle opptakskrav.

Du må ha:

  • Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) + R2

Og en av disse:

  • Fysikk (1+2)
  • Kjemi (1+2)
  • Biologi (1+2)
  • Informasjonsteknologi (1+2)
  • Geofag (1+2)
  • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, eller på andre måter.

MBV1020 – Fysiologi (nedlagt) eller BIOS1120 - Fysiologi eller tilsvarende.

Følgende emner må også tas i samme semester eller være tatt tidligere enn MBV3050:

For studenter som tar MBV3050 høsten 2014 eller senere gjelder at MBV3050 ikke kan inngå i grad før HMS0503 er bestått.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på FYS1000 – Fysikk-basisfag for naturvitenskap og medisin (videreført)

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot BIOS3800 – Humanfysiologi

Emnet overlapper 10 studiepoeng mot BZ250.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, 52 timer, seminarundervisning, 18 timer, og laboratorieundervisning, 15 timer. Laboratorieøvelsene og seminarene er obligatoriske. Alle studenter skal skrive en oppgave (prøveeksamen) i løpet av semesteret. Prøveeksamen må være bestått og rapport fra laboratorieøvelsene må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Undervisningsspråket er norsk, men emnet er tilrettelagt for at utvekslingsstudenter kan delta på emnet. Kursmateriell er på engelsk. Et labparti, en seminargruppe, og de fleste av forelesningene gis på engelsk dersom utveklsingsstudenter deltar på emnet.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Eksamen

Vurderingen gjennomføres som muntlige eksamener gjennom hele semesteret. Alle eksamenene må være bestått.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner: BIOS3800

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Undervises for siste gang høsten 2018.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)