Dette emnet er nedlagt

ARK2040 – Kjønn og arkeologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over hvordan kjønn som kategori blir anvendt i tolkning av arkeologisk materiale. I tillegg tilstrebes en forståelse av hvordan kjønnsforskning i arkeologi knytter seg til studiet av kjønn i andre humaniora- og samfunnsfag. Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av ARK2080 som inngår i den nye strukturen på arkeologi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten en kvalitativ bakgrunn for å arbeide med problemstillinger knyttet til kjønn i arkeologi. Studenten skal vise god oversikt og forståelse av temaer i pensum.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse, samt emnene ARK1000, ARK1010 ARK1020 og ARK1030

Undervisning

Undervisningen strekker seg over hele semesteret fordelt på forelsninger, seminar- og veiledningsvirksomhet.

Eksamen

Emnet karaktersettes på bakgrunn av en 3 dagers hjemmeeksamen. Eksamen skal leveres i original og kopi. Begge skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre.Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer.

Tidligere eksamensoppgaver

Eksamensspråk

Besvarelsen kan leveres på både engelsk og norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisningsspråk

Norsk