Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi en oversikt over hvordan kjønn som kategori blir anvendt i tolkning av arkeologisk materiale. I tillegg tilstrebes en forståelse av hvordan kjønnsforskning i arkeologi knytter seg til studiet av kjønn i andre humaniora- og samfunnsfag.
Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av ARK4080 som inngår i den nye strukturen på arkeologi.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten en kvalitativ bakgrunn for å arbeide med problemstillinger knyttet til kjønn i arkeologi. Studenten må vise evner til selvstendig refleksjon over temaer og begreper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogram, og faglig fordypning på bachelornivå innen arkeologi.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARK2040 – Kjønn og arkeologi (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer og forelesninger, sammen med studentene som tar emnet ARK2040 – Kjønn og arkeologi (nedlagt)

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet karaktersettes på bakgrunn av en semesteroppgave.
Eksamen skal leveres i original og kopi. Begge skal ha en front som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet skal være A4 uten noen form for omslag og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Det tas opp maksimum 35 studenter til sammen på ARK2040 og ARK4041.

Kurset kan tas som en del av fritt valgte emner i mastergraden i kulturhistorie.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisningsspråk

Norsk