Dette emnet er nedlagt

HIS4152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Opplysningstidens betydning for vår egen tid blir vi stadig minnet om. I opplysningstiden finner vi troen på fornuft, fremskritt og borgerlige rettigheter, og kritikk av overtro, dogmatikk og despoti. Men det fantes også strømninger som understreket følelsenes betydning og dyrket det enkle, primitive og naturlige. Opplysningstiden var altså motsetningsfylt, og det er dette motsetningsfylte univers som er emne for dette emnet.

Opplysningstiden kan tidfestes til perioden fra ca 1730 og til den franske revolusjons utbrudd i 1789. Ideene spredde seg over hele Europa og Nord-Amerika, og de fikk politisk betydning fra St Petersburg til Washington. Sentrale spørsmål er hvorfor opplysningstiden i det hele tatt oppsto, og hvilket forhold det var mellom opplysningsideene og den politiske utvikling, om opplysningstiden var et rent elitefenomen eller om den hadde et bredere nedslagsfelt, og om opplysningstidens tenkning til tross for alle liberale verdier også hadde autoritære sider.

Emnet gir også en oversikt over den politiske og kulturelle utvikling i Europa.

Hva lærer du?

Studentene skal få et godt kjennskap til opplysningsideer, mentalitet og politisk struktur og utvikling i Europa på 1700-tallet. De skal bli kjent med forskjellige synspunkter på opplysningstiden og de sammenhenger den kan settes inn i, og de skal utvikle evne til å lese med kritikk og få trening i akademisk skriving. Det er også et viktig mål å kunne forholde seg åpent til forskjellige synspunkter som utgangspunkt for selvstendig tenkning - i opplysningstidens ånd.

Studentene skal utvikle evnen til å vurdere forskningen på selvstendig grunnlag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2152 – Fornuft og følelser. Opplysningstidens univers (nedlagt). På semestersiden til HIS2152 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Høst 2006

Eksamen

Høst 2006

Undervisningsspråk

Norsk