Dette emnet er nedlagt

HIS4357 – Norsk utvandring og historisk erfaring i et flerkulturelt Amerika

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet will explore and give historical interpretation to three major areas of Norwegian emigration and the Norwegian presence in the United States. It will present the Old World background, with particular emphasis on the rise of mass emigration; it will consider the adaptation to the new land, with discussions of geographic patterns of settlement, the urban and the rural settings, the economic and occupational adjustment, political participation, and the process of assimilation; it will introduce selected aspects of the Norwegian subculture, such as religious life, education, organizational activity, the press, literature, and other cultural expressions.

The main theme of the hovedemne will be the interplay over time of a transplanted set of values and cultural expressions with the demands of life in America broadly understood. The historical interpretation will emphasize a dynamic interaction—rather than a passive acquiescence to “Americanization”—between immigrant cultures and the multicultural American environment.

Hva lærer du?

Students will gain insight into the course of Norwegian emigration to the United States interpreted in light of recent research, and the external social, political, and cultural forces in American society as well as the internal forces within the Norwegian-American population itself that produced a unique ethnic community and the emergence of a specific ethnic identity. The creation of an understanding of the historical experience of an “old” immigrant group, the generational dynamics, and the current celebration of ethnicity constitute major goals, as does an endeavor to make the students appreciate the fact that Norwegian-American identity and cultural developments must be seen as a part of an independent historical process in a society with competing ethnic identities, and consequently different from Norway’s move toward modernization. A major purpose is thus to develop the ability to think comparatively about different kinds of people, using the Norwegian-American experience as a case study.

Studenten skal kunne lese forskningslitteraturen på en kritisk måte og kunne ta stilling til det problemkomplekset som litteraturen omhandler. Studenten skal kunne sammenfatte og framstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte enten skriftlig eller muntlig.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i historie.

Anbefalte forkunnskaper

Det forutsettes gode leseferdigheter i engelsk.

Undervisning

Undervisningen skjer i form av seminarer.

Emnet har felles undervisning og pensum med HIS2357. På semestersiden til HIS2357 finner du opplysninger om tid og sted for undervising, samt pensumliste.

Eksamen

Vurderingsformen i dette emnet er en skriftlig 6 timers skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Ønskes begrunnelse for karakter på en skriftlig eksamen må studenten gi beskjed om dette per e-post til historie-student@iakh.uio.no, innen en uke etter at studenten fikk kjennskap til karakter. Begrunnelsen vil gis muntlig eller skriftlig. Det er opp til hver enkelt sensor om de vil gi slik begrunnelse muntlig eller skriftlig. E-posten må inneholde informasjon om e-postadresse og telefonnummer som studenten kan nås på.

Se også ytterligere informasjon om begrunnelse og klage via lenken under.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

høst 2003

Eksamen

høst 2003

Undervisningsspråk

Norsk