Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset inneholder innføring i nyere form- og støpematerialer og deres anvendelser på musealt materiale. Fremstillingen av enkle og mer kompliserte delte former. Fremstilling av nøyaktige kopier- herunder riktig anvendelse av fyllstoffer, innfargingsprosesser, retusjering og patinering.
Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

Hva lærer du?

Studenter vil utføre de nødvendige teknikker for å kunne framstille nøyaktige kopier av museumsgjenstander til bruk i utstilling, forskning, som sikkerhet, komplettering, undervisning m.m.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i arkeologi, kunsthistorie eller etnologi, og 40-gruppe i Bevaring og gjenstandskunnskap

Undervisning

Kurset vil bestå av en uke teoretisk og praktisk arbeid - hele dager.

Eksamen

Vurderingsform: Mappe

Mappen skal bestå av følgende:

a) En rapport som beskriver fremgangsmåten til de forskjellige kopieringsmetodene av museumsgjenstander undervist på kurset.

b) Rapporten skal være illustrert med bilder/tegninger som viser hele kopieringsprosessen.

Rapporten skal inneholde:

  • en forside som inneholder semester, emnekode og kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn.
  • en innholdsfortegnelse
  • liste av tegninger og bilder
  • innledning
  • nøyaktig beskrivelse av de forskjellige trinn i de forskjellige kopieringsmetodene
  • rikelig dokumentering av prosessen gjennom bilder
  • kommentarer i form av egne erfaringer

Språk: Nøytralt
Lengde på rapporten: Maksimum 5 sider tekst

Mappen skal også leveres i A4-kopi med en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Festet i øverste venstre hjørne uten noen form for omslag eller plastlommer. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 12 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Vår 2008

Undervisningsspråk

Engelsk og skandinavisk