Dette emnet er nedlagt

KONS3002 – Praksis i historiske maleteknikker

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kurset vil gi studentene en innføring i additiv oljemalingsteknikk med fokus på 1600-tallet. Teori og praksis vil omfatte:

 • Oppspenning og grundering av linlerret
 • Imprimatura
 • Overføring av motiv og undertegning
 • Periodens mest typiske pigmenter
 • Olje som bindemiddel
 • Opake farger
 • Lasurer
  Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

Hva lærer du?

Et innføringskurs som vil gi et foreløpig nivå av praktisk kjennskap til disse teknikkene

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i kunsthistorie og 40-gruppen i Bevaring og gjenstandskunnskap

Undervisning

Kurset vil bestå av en uke teoretisk og praktisk arbeid - hele dager.

Eksamen

En mappe som inneholder følgende:

 • Forside
 • Innholdsfortegnelse
 • Max. 5 - min. 4 sider om praksis i historiske maleteknikker
 • Tabell med malingsstrukturer og pigmentbruk
 • Fotografier
 • CD med mappens innhold

Mappen skal leveres i original og kopi. Begge skal ha en forside som opplyser om semester, emnekode og med kandidatnummer øverst til høyre. Ingen navn. Formatet på kopien skal være A4 uten noen form for omslag eller plastlomme og festet i øverste venstre hjørne. Erklæring om fusk skal følge med alle eksamensinnleveringer.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Maksimum 12 studenter, 6 tatt opp for å fortsette på mastergradsstudiet i malerikonservering og 6 eksterne studenter

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Eksamen samme semester som undervisningen

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk