Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en introduksjon i materialer og fremstillingsmetoder for kulturhistoriske gjenstander (artefakter) fra fortiden. Kurset vil omfatte et bredt spekter av de mest kjente materialgrupper som har vært i bruk gjennom historien, inkludert keramikk, glass, glasurer og emalje, stein, metaller inkludert kobber og legeringer, jern og stål, tre, animalske produkter, bein, horn, lær og skinn. Kurset gir en innføring i vanlige fremstillings- og produksjonsprosesser for disse materialene, inkludert sekundær bearbeidelse.
Våren 2008 er siste gang dette emnet går. Emnet vil bli erstattet av et nytt som inngår i den nye strukturen på konserveringslinjen.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten en bedre forståelse av hvordan ulike materialer brukes i fremstillingen av artefakter, og hvilke metoder som har vært brukt i fortiden. Dette vil sette konserveringsstudenter bedre i stand til å forstå nedbrytningsmekanismene som utgangspunkt for å kunne tolke, bevare og formidle gjenstandens opprinnelige egenskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

80-gruppe i arkeologi eller etnologi, og 40-gruppen i Bevaring og gjenstandskunnskap

Undervisning

Emnet undervises i form av forelesninger og seminarer.

Undervisningen holdes i første halvdel av semesteret.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Fagspesifikke karakterbeskrivelser for konservering

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 5 studenter, som tas opp for å fortsette på mastergradsstudiet i gjenstandskonservering, samt studenter fra arkeologi eller etnologi på bachelor- eller masternivå, inntil 35 studenter totalt.

Emnet er obligatorisk innenfor "40-gruppen Konservering grunnkurs": http://www.uio.no/studier/emnegrupper/40KONS/

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2008

Eksamen

Samme semester som det gis undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk