KONS4510 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentens tidligere utdanning, erfaringsbakgrunn og temavalg for masterprosjektetet vil gjennomgås av veileder. Emnets innhold og pensum vil deretter bestemmes av studenten i samråd med veileder.

Hva lærer du?

Innholdet i dette emnet vil bestemmes i samsvar med studentenes individuelle behov. Studentene skal utforske litteratur for de individuelle prosjekter, og gjennom diskusjon identifiserere relevante nøkkelkilder.

Etter fullført emne kan du:

  • analysere litteratur og ideer for forskjellige typer prosjekter
  • analysere faglig litteratur for å identifisere fordeler og ulemper ved tidligere fagspesifikk forskning
  • kritisk evaluere aktuell forskning gjennom passende forskningsmetoder som litteraturgjennomgang og survey

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er tilgjengelig kun for studenter på Konservering - prosjektbasert (studieretning).

Undervisning

Undervisning gis i form av individuell veiledning, der studentene har krav på opp mot 4 veiledningstimer. I tillegg holdes 4 seminarer (à 2 t) via Adobe Connect. Tidspunkt for seminarene vil avtales i samråd med deltakerne ved semesterstart.

Studentene må levere inn en obligatorisk oppgave i midten av semesteret: En kommentert blibliografi over 15 artikler/bøker.

Det er obligatorisk deltakelse på undervisning og veiledning. Emnet er en forberedelse til KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave/kommentert bibliografi inneholdende 25-30 kommenterte artikler/bøker fra den viktigste litteraturen som skal benyttes i de individuelle masterprosjektene.

Oppgaven leveres i Canvas.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Eksamen

Eksamen avholdes de semestrene emnet undervises

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk