KONS4530 – Veiledet leseemne i prosjektbasert konservering II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Studentens tidligere utdanning, erfaringsbakgrunn og temavalg for masterprosjektet vil gjennomgås av veileder. Målet er å utvikle en litteraturliste og en kritisk evaluering av litteraturen i fagfeltet.

Hva lærer du?

Innholdet i dette emnet vil bestemmes i samsvar med studentenes individuelle behov. Formålet med emnet er å sikre at studenten oppnår både en generell kompetanse innen moderne konservering og teori, samt at de innehar nødvendige ferdigheter for å kunne gjennomføre sin forskning innen masterprosjektet.

Etter fullført emne kan du:

  • Utvikle din egen problemstilling i konservering på bakgrunn av litteraturlisten
  • Kritisere tidligere forskning i konservering og lage en detaljert oversikt over forskning i fagfeltet
  • Utvikle en formålstjenlig metodologi basert på kritisk analyse og som tar i betraktning begrensninger som tilgjengelig tid og utstyr
  • Konstruktivt evaluere tilnærmingen og oppnådde resultater etter fullføring av et konserveringsprosjekt

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til masterstudiet i prosjektbasert konservering og konservering

Undervisning

Undervisning gis i form av individuell veiledning. Veiledning kan også gis i gruppe. Studenter har krav på opp mot 4 veiledningstimer.

Det kreves 75 % oppmøte på veiledning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 10-15 sider (à 2300 tegn uten mellomrom). Semesteroppgaven leveres i Canvas. Se emnets semesterside.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys ikke. Det er usikkert når/om emnet vil tilbys igjen.

Undervisningsspråk

Engelsk