Dette emnet er nedlagt

ANT4700 – Antikkens litteratur i oversettelse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Antikk gresk og latinsk litteratur (fra perioden fra ca. 800 f.Kr. til 500 e.Kr.) er på mange måter grunnlaget for vår egen kultur og vår egen måte å tenke på. Mange litterære tekster fra antikken har hatt - og har fortsatt - svært mye innflytelse helt fram til i dag. Emnet gir en oversikt over historien til oldtidens litteratur og, i sin hoveddel, en innføring i de viktigste klassikerne fra gresk og latinsk litteratur. Alle tekster leses i oversettelse.

Hva lærer du?

  • En generell oversikt over historien til antikk gresk og latinsk litteratur fra 800 f.Kr. til 500 e.Kr. (forfattere, verk, sjangre, trender, utvikling).
  • Kjennskap til noen av de viktigste og mest innflytelsesrike klassikere fra antikkens litteratur (f.eks. Homer, Sofokles, Platon, Virgil, Ovid).
  • Innsikt i den betydning og påvirkning av antikk litteratur i senere perioder til i dag.
  • Evnen til å lese antikke litterære tekster uavhengig (i oversettelse), og evne til å forstå og vurdere likheter og ulikheter mellom litteratur fra vår periode og antikke tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning felles med ANT2700 – Antikkens litteratur i oversettelse.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

  • skriftlig innlevering (3-4 sider: tolkning av en selvvalgt tekstpassasje fra en selvvalgt tekst som ikke behandles i seminarene.)

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Det anbefales på det sterkeste at studenter stiller forberedt til undervisningen da forelesningene vil ta utgangspunkt i tekstene.

Alle forelesninger vil bli podcastet.

Vær oppmerksom på at pensum består av podcasts i tillegg til litteraturlisten.

Eksamen

4-timers skriftlig skoleeksamen.

Utvidet eksamensoppgave med ekstra spørsmål for masterstudenter.

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne fremstille deg til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Emnet tilbys siste gang våren 2018.

Eksamen

Emnet tilbys siste gang våren 2018.

Undervisningsspråk

Engelsk