Dette emnet er nedlagt

FIL2500 – Fordypning - Filosofihistorie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Hva lærer du?

Du får styrket dybde-, og bredde-kunnskap innen området filosofihistorie

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 eller tilsvarende kompetanse.

Undervisning

14 ganger med seminarundervisning.

Eksamen

Avsluttende 4-timers skoleeksamen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk