Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet gjennomgår man forskjellige filosofihistoriske tekster. Fokus kan ligge på enkelte filosofer eller verk, perioder, idéer eller begreper i filosofihistorien fra antikken og frem til omkring 1800.

Hva lærer du?

Studentene får anledning til å gå i dybden av filosofihistoriske temaer, noe som gir dem innsyn i helt sentrale filosofiske begreper hvis relevans stadig er like sterk. Begreper som fremdeles debatteres i filosofien som fag, såvel som i livet. Den historiske tilnærmingen vil samtidig bidra til å gi en økt forståelse av disse begrepenes tilblivelse og mening, også i dag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800 eller tilsvarende kompetanse.

Overlappende emner

Overlapper 5 studiepoeng med FIL2500.

Undervisning

14 ganger med seminarundervisning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

4-timers skoleeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2006

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk