Dette emnet er nedlagt

FIL2503 – Kontinentalfilosofi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden endret fra FIL1503

Kontinentalfilosofien i det 20. århundre er særlig knyttet til Edmund Husserl og Martin Heidegger. Husserl grunnla den moderne fenomenologien; det gjaldt å gå til "saken selv", samtidig som bevissthetens aktive rolle i hvordan fenomenene fremtrer ble undersøkt. Heideggers tematiserer det situerte, engasjerte og "stemte" ved menneskets væren-i-verden ved å betone eksistensielle tilstander og erfaringer som angst og væren-til-døden. Denne tilnærmingen ble videreført og utviklet innen den franske eksistensialismen med Jean-Paul Sartre som hovedfigur.

Sentrale spørsmål: Kan filosofien ivareta andre erkjennelses-former og -interesser enn de stadig mer spesialiserte enkeltvitenskapenes? Hvilket potensiale har filosofien for å påvise sneverheten i den dominerende teknisk-instrumentelle rasjonalitet? Er filosofien forpliktet overfor bestemte ideer om det gode og det rettferdige?

Hva lærer du?

Du får en grunnleggende forståelse av den filosofiske tenkning som vokste fram i Europa i forrige århundrede.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet ute innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

8 dobbeltimer seminarundervisning.

Eksamen

Semesteroppgave på ca. 7 sider.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Høst 2009

Høst 2007

Eksamen

Sammenfallende med undervisningssemester

Undervisningsspråk

Norsk