FIL4011 – Aktuelle emner i filosofi II

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnekoden FIL4011 brukes for å kunne tilby seminarer ut over det ordinære emnetilbudet på masterprogrammet i filosofi. Innhold, undervisningsform og vurderingsform vil variere fra semester til semester.

Se semestersidene for mer informasjon om innholdet hvert semester.

Hva lærer du?

Etter å ha avlagt eksamen i emnet vil du

  • ha oppnådd dybdekunnskap innenfor et bestemt område av filosofien
  • kunne uttrykke deg skriftlig på et akademisk korrekt språk
  • være i stand til å drøfte og analysere ulike standpunkter på selvstendig og sammenhengende vis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

For å kunne fremstille deg til eksamen må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktiviteter:

  • en muntlig presentasjon

Nærmere informasjon om når den enkelte student skal holde fremlegg vil bli gitt i Canvas.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider à 2300 tegn ikke inkludert litteraturliste og noteapparat.

Semesteroppgaven leverer du i Canvas.

For å kunne avlegge eksamen må alle obligatoriske undervisningsaktiviteter være godkjent.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2016

Eksamen

Vår 2016

Undervisningsspråk

Engelsk