Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet fokuseres det på filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra 1600-1800. I denne perioden så det moderne vitenskapelige verdensbilde dagens lys og mange av de problemstillinger som fremdeles knyttes til filosofien rundt moral og samfunn formulert. Sentrale aktører her er Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume, Kant innen metafysikk og erkjennelsesteori; Hobbes, Grotius, Locke, Hume, Smith og Kant, innen etikk og politisk filosofi.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Opptak til masterprogrammet i filosofi.

Studenter tatt opp til andre programmer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Det gis ikke adgang til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Undervisning

14 ganger med seminarundervisning. Undervisningen er felles med FIL4600 – Filosofihistorie 1600-1800.

Eksamen

4-timers avsluttende skoleeksamen samt et lite essay med utgangspunkt i kurset. Skoleeksamen er den samme som for FIL4620 – Filosofihistorie 1600-1800 med stort essay. Eksamen og essay sensureres separat, og ved utreging av samlet karakter teller skoleeksamen 40% og essayet 60%. Essayet leverer du i Fronter.

Når du skriver essay, har du krav på individuell veiledning fra lærer. En forutsetning for dette er at du leverer et utkast til essayet. Det forutsettes at utkastet tilfredsstiller visse minimuskrav. Nærmere opplysninger om veiledning og innlevering av utkast blir gitt av faglærer i forbindelse med undervisningen. Din rett til veiledning bortfaller dersom du ikke leverer utkast innen fastsatt frist, eller dersom utkastet ikke tilfredsstiller de fastsatte minimumskrav.

Studenter på 2. år av mastergraden kan velge 30 studiepoengsvarianten. For nærmere informasjon, se her

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2013

Høst 2007

Vår 2007

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Eksamen

Høst 2013

20-poengsvarianten av emnet tilbys siste gang høsten 2013, men emnet vil fortsatt eksistere som 10-poengsemne samt kunne tas som 30-poengsemne ved siden av mastergradsessayet

Undervisningsspråk

Engelsk