Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

På dette emnet fokuseres det på filosofiske verker/epoker/skoler/idéer i filosofihistorien fra 1600-1800. I denne perioden så det moderne vitenskapelige verdensbilde dagens lys og mange av de problemstillinger som fremdeles knyttes til filosofien rundt moral og samfunn formulert. Sentrale aktører her er Descartes, Spinoza, Locke, Leibniz, Berkeley, Hume, Kant innen metafysikk og erkjennelsesteori; Hobbes, Grotius, Locke, Hume, Smith og Kant, innen etikk og politisk filosofi.

Hva lærer du?

Ved gjennomført emne forventes studenten:

  • å ha en grundig forståelse av de(n) tekst(er) eller tenker(e) som er pensum
  • å kjenne godt til relevant sekundærlitteratur til dette temaet
  • å kunne diskutere temaet på en selvstendig og kritisk måte, på bakgrunn av både primær- og sekundærtekster
  • å kunne ta stilling til temaet ut fra et selvstendig ståsted

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forutsetter opptak til Filosofi (master - to år).

 

Undervisning

 12 dobbelttimer med seminarundervisning. Undervisningen foregår sammen med studenter på FIL2701. Emnet har følgende obligatoriske aktiviteter:

  • Obligatorisk fremmøte og deltakelse (du må være tilstede minimum 9 av 12 ganger med mindre gyldig dokumentasjon for fravær fremvises)
  • To korte sammendrag av pensumtekster som skal inneholde 3 spørsmål og som må leveres i forkant av seminartimen der denne teksten skal gjennomgås
  • Utkast til semesteroppgaven

Det forventes aktiv deltakelse fra studentenes side.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er en forutsetning for å få avlegge eksamen. Aktivitetene er kun gyldige i ett semester.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte <https://www.uio.no/studier/eksamen/obligatoriske-aktiviteter/hf-oblig.html>.

Eksamen

Semesteroppgave på ca 10 sider à 2300 tegn ikke medregnet litteraturliste og noteapparat. Semesteroppgaven skal du levere i Inspera. Valg av tema skjer i samråd med faglærer.

Alle obligatoriske aktiviteter må være godkjent for at du kan avlegge eksamen.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Engelsk eller norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering våren 2007

Emneevaluering høsten 2007

Emneevaluering høsten 2009

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Emnet vil dessverre ikke bli tilbudt våren 2021.

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Engelsk