Tidligere eksamensoppgaver

Vær oppmerksom på at tidligere eksamensoppgaver ikke under noen omstendigheter bør betraktes som en mal for hvordan fremtidige eksamensoppgaver vil se ut.

Sist endret 14. sep. 2011 15:15 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 9. jan. 2012 13:58 av Karen Skadsheim Sikkeland
Sist endret 14. feb. 2013 14:48 av Rita Hjorteset
Sist endret 27. feb. 2014 10:33 av Rita Hjorteset
Sist endret 2. mars 2016 11:15 av Rita Hjorteset
Sist endret 2. mars 2016 11:16 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2018 11:23 av Rita Hjorteset
Sist endret 14. mars 2018 11:25 av Rita Hjorteset
Sist endret 26. mars 2019 14:54 av Rita Hjorteset
Sist endret 5. mai 2020 08:10 av Rita Hjorteset