Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en systematisk gjennomgang av gresk syntaks, og øvelse i å oversette fra gresk til norsk og fra norsk til gresk. Vi leser utdrag fra attiske prosatekster med særlig henblikk på grammatiske problemstillinger.

Hva lærer du?

Etter at du har fullført dette emnet, har du tilegnet deg følgende kompetanse:

 • Du kan lese og forstå greske tekster på et viderekomment nivå.
 • Du behersker gresk formlære og kan identifisere alle vanlige former i en gresk tekst.
 • Du kan gjøre rede for de vanligste syntaktiske konstruksjonene og identifisere dem i en gresk tekst.
 • Du er i stand til å oversette setninger fra norsk til gresk med bruk av grunnleggende syntaktiske konstruksjoner.
 • Du har grunnleggende kjennskap til viktigste litterære greske dialektene.

Her finner du mer detaljerte læringsmål.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

GRE1002 – Innføring i gresk II eller tilsvarende.

Overlappende emner

Emnet overlapper med 5 studiepoeng mot hver av emnene GRE1103 og GRE1104.

Undervisning

Høsten 2020: Det kan komme endringer i undervisningen pga. koronaviruset. Endringer vil bli varslet.

Undervisningen i dette emnet gis som:

 • 14 dobbelttimer seminarundervisning
 • 7 dobbelttimer gruppeundervisning

Begge undervisningsformene forutsetter aktiv deltakelse fra deg som student og omfatter blant annet ukentlige skriftlige innleveringer. Vi forventer at du møter forberedt.

For at du skal kunne fremstille deg til eksamen, må du ha gjennomført og fått godkjent følgende obligatoriske undervisningsaktivitet:

 • obligatorisk midtveisprøve (høsten 2020 gjennomføres denne digitalt om nødvendig).

Du finner datoer for obligatoriske aktiviteter på semestersiden under "Eksamen: Tid og sted".

Godkjent klasseromsprøve er gyldig også de neste to gangene emnet tilbys.

Eksamen

4 timers skriftlig skoleeksamen.

Høsten 2020 gjelder følgende: 4 timers digital hjemmeeksamen

Obligatorisk undervisningsaktivitet må være godkjent for at du skal kunne framstille deg til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Sensorveiledning høst 2018

Sensorveiledning høst 2019

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Du kan benytte én av følgende ordbøker:

 • C. Berg. Græsk-dansk ordbok til skolebrug
 • H. G. Liddell, R. Scott, J. Whiteon. A lexicon abridged from Liddell and Scott's Greek-English lexicon
 • H. G. Liddell, R. Scott. An Intermediate Greek-English Lexicon
 • H. G. Liddell, R. Scott. Greek-English Lexicon
 • James Morwood og John Taylor (red.). Pocket Oxford Classical Greek Dictionary

I tillegg kan du benytte:

 • S. C. Woodhouse. English-Greek dictionary

Du kan også ta med en dansk-norsk eller en engelsk-norsk ordbok.

Ønsker du å benytte en annen ordbok?

Andre ordbøker enn de som er nevnt ovenfor, kan godkjennes etter søknad. Henvend deg til eksamenskonsulenten senest to uker før eksamen, og ta med ordboka du ønsker å benytte. Hvis vi godkjenner den aktuelle ordboka, vil du få en skriftlig bekreftelse som du må ta med til eksamenslokalet på eksamensdagen.

Ordbøker med grammatikker tillates ikke. Ordbøker kan heller ikke inneholde notater, lapper eller lignende. Dette vil bli sjekket i eksamenslokalet. Ordbøker med grammatikker, notater, lapper eller lignende vil umiddelbart bli inndratt og det vil kunne bli reist sak om fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Alle rapporter fra periodisk evaluering av IFIKKs emner er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk