Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar for seg forskjellige aspekter ved biografiske tekster primært fra klassisk og etterklassisk tid. Vi legger vekt på å kjenne til språklige uttrykk for å beskrive biografiens plass i det gamle Hellas.

Hva lærer du?

Når du har tatt dette emnet skal du:

  • ha gode kunnskaper om gammelgreske biografier og biografiskrivning
  • kunne oversette pensumtekstene til norsk
  • kunne analysere språklige og stilistiske trekk i tekstene
  • kunne drøfte tekstene med henblikk på historiske, litteraturhistoriske, kulturelle eller andre aspekter
  • kunne bruke kommentarlitteraturen til å diskutere synet på biografiens plass i det gamle Hellas

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Du må ha opptak til Klassiske språk (master - to år) for å ta dette emnet. Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Minimum 60 studiepoeng i gammelgresk

Undervisning

14 dobbelttimer seminarundervisning (undervisningen kan bli omgjort til veiledet lesning dersom ikke tilstrekkelig mange møter til og deltar aktivt i undervisningen).

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider à 2.300 tegn uten mellomrom, ikke medregnet tittelside, litteraturliste og eventuelle vedlegg.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

 Alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK er samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Uregelmessig. Kontakt studiekonsulent.

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)