Dette emnet er nedlagt

KUN2121 – Villa-arkitektur og havekunst i Italia i renessansen

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Villaen er renessansens mest originale bidrag til en ny byggekultur og en ny livsstil med røtter tilbake til antikken. Renessansens villakultur blir belyst ved hjelp av teori, arkitektur og haveikonografi. Særlig vekt vil tillegges villaer i Roma/Lazio, Toscana og Veneto. Det humanistiske idegrunnlaget for villakulturen, arkitekturteoretikernes vurdringer og traktater om havekunst pluss ikonografiske kilder blir analysert.

Hva lærer du?

Studentene gis fordypet innsikt i villa-arkitekturen/kulturen, drøfte bygningstypologien, funksjonstyper, havedesign og ikonografi ved hjelp av komparative studier . Undervisningen skjer ved forelesninger, og muntlige oppgaver som løses i grupper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i dette emnet uten innvilget undervisningsopptak.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Undervisning

Kurset strekker seg over 24 timer med seminarundervisning.

Eksamen

Kvalifiserende oppgave i form av en muntlig presentasjon av et tema tilknyttet pensum (godkjent/ikke godkjent) og 3-dagers avsluttende hjemmeeksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Evaluering av emnet

Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Eksamen

Uregelmessig. Nærmere informasjon vil bli lagt ut her.

Undervisningsspråk

Norsk