Dette emnet er nedlagt

KUN2131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema for kurset er arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv. Bygningene velges fra bygningsmiljøet på 1800– og 1900–tallet. De er alle viktige byggeprosjekt i sin samtid og tilhører betydningsfulle verk også i nasjonal sammenheng. Internasjonal arkitekturhistorie vil bli trukket inn for å vise hvordan impulsene utenfra påvirket det som ble bygget i den norske hovedstaden. Videre vil det bli lagt vekt på arkitekturteori som var relevant for det arkitektene skapte; relasjonen verk versus tekst blir på denne måten betonet.

Det vil legges vekt på studier in situ. I arkitekturhistorisk sammenheng er dette grunnleggende for forståelsen av verket.

Hva lærer du?

Ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • opparbeide ferdighet i å diskutere og vurdere sentrale monumentalbygg i Oslo fra de forskjellige stilperiodene på 1800- og 1900-tallet.
  • bli i stand til å gjennomføre en bygningsbeskrivelse og plassere bygninger i en arkitekturteoretisk sammenheng.
  • kunne vise hvordan det som ble bygget i Norge, er påvirket av internasjonale arkitekturstrømninger.
  • erverve deg en mer spesialisert innsikt i et avgrenset emne med henblikk på å få forståelse for hvordan ett eller flere arkitekturverk er utformet, og hvordan verket kan plasseres i en sammenheng knyttet til arkitekt, byggherre og tidsperiode.
  • kunne vise at du kan forholde deg til et gjenstandsmateriale innenfor det arkitekturhistoriske feltet.
  • beherske en kritisk lesning av arkitekturteoretiske tekster og kunne analysere og vurdere disse.
  • kunne vise at du behersker evnen til selvstendig tenkning, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

14 dobbelttimer fordelt på forelesninger, seminar med gruppediskusjoner og mulig byvandring med monumentbasert undervisning.

Det er obligatorisk fremmøte på undervisningen totalt 10 av 14 ganger.

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Fronter kan forekomme.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider over et tema som blir utlevert av lærer og en 2-timers skriftlig avsluttende skoleeksamen med kunnskapsspørsmål. Semesteroppgaven legges ut og leveres i Fronter


Det er en forutsetning at all obligatorisk aktivitet er godkjent for å kunne stille til eksamen.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk. Søknad om å besvare på engelsk rettes til kontaktpunkt for emnet, se nederst på denne siden.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Emneevaluering høsten 2006

Periodisk emneevaluering høsten 2008


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Usikkert om emnet vil bli tilbudt igjen

Undervisningsspråk

Norsk