Dette emnet er nedlagt

KUN4131 – Arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Tema for kurset er arkitektur i Oslo 1800-2000. Utvalgte monumentalbygg sett i et internasjonalt perspektiv.
Bygningene velges fra bygningsmiljøet på 1800– og 1900–tallet. De er alle viktige byggeprosjekt i sin samtid og tilhører betydningsfulle verk også i nasjonal sammenheng.
Internasjonal arkitekturhistorie vil bli trukket inn for å vise hvordan impulsene utenfra påvirket det som ble bygget i den norske hovedstaden. Videre vil det bli lagt vekt på arkitekturteori som var relevant for det arkitektene skapte;
relasjonen verk versus tekst blir på denne måten betonet.

Det vil legges vekt på studier in situ. I arkitekturhistorisk sammenheng er dette grunnleggende for forståelsen av verket.

Hva lærer du?

ved å gjennomføre dette emnet og bestå eksamen vil du:

  • få en fordypet innsikt i norsk arkitekturhistorie på 1800– og 1900-tallet. Verk og teori bindes sammen, og brytningspunkter som førte til grunnleggende forandringer trekkes frem.
  • få trening gjennom muntlige oppgaver i grupper og eksursjoner.
  • oppøve evnen til kritisk tenkning, analyse og vurdering av byggverk, samt skriftlig og muntlig fremstilling i en akademisk form.
  • kunne samarbeide i grupper, samt gi og motta kommentarer til andres og eget arbeid.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Ca 28 timer fordelt på forelesninger, seminar med gruppediskusjoner, byvandring med monumentbasert undervisning.

Distribusjon av undervisningsmateriell og annen aktivitet i Fronter kan forekomme.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Semesteroppgave på 8-10 sider (2300 tegn pr side) som leveres i Fronter og en 2 timers skoleeksamen med kunnskapsspørsmål.

Tidligere eksamensoppgaver

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emneevaluering høsten 2008


Fra og med våren 2010 publiseres alle rapporter fra periodisk evaluering av emner ved IFIKK samlet på instituttes studiekvalitetssider

Annet

Antall deltagere minimum 5, maksimum 25 fordelt på KUN2131 og KUN4131.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2011

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Norsk