Karine Reid Kvernhaug

Publisert 24. nov. 2013 14:20

Produsenten av Tripp Trapp-stolen, Stokke Fabrikker, var en bedrift som ikke var redd for å prøve ut nye ting, og søkte mot nye og moderne måter å utøve design på. Hovedvekten av deres produksjon siden oppstarten i 1932 lå i stoler og salonggrupper. Peter Opsvik tegnet for Stokke Fabrikker fra allerede 1967, før Tripp Trapp ble antatt av dem i '72. Opsvik  skulle bli en gjennomgangsfigur i Stokkes suksesser, og designet ergonomisk utviklede møbler for liten og stor. Selskapet skulle etterhvert identifisere to satsningsområder; utstyr for barnet, deriblant Tripp Trapp, og the Movement Collection, som bestod av sittemøbler for voksne, hvor Gravity balans og Variable balans kanskje er de to mest kjente.

Publisert 15. nov. 2013 14:32

Grunnet en stor boligmangel i gjenreisningsperioden etter krigen valgte brukskunstnerne i Norge å igjen legge hovedvekten av sitt arbeid på å utarbeide det praktiske og nyttige utstyret til boligen. Boligene ble mindre i størrelse og mange familier ble tvunget til å klare seg på mindre plass. I kunsthåndverk- og designkretser skapte situasjonen etter krigen en følelse av et felles ansvar for å bygge opp en nasjonal boligkultur. Norske arkitekter, designere og brukskunstnere tok på seg ansvaret for å gi folket maksimal innendørs velvære og gjennom diverse kanaler ønsket de å renske opp i det unyttige i boligen, det uten funksjon, og gi folket en forståelse av hva som var til deres eget beste. To utstillinger i Oslo skulle angivelig gi fasiten til det å bo, henholdsvis Bo riktig og fremvisningen av OBOS-leilighetene 12 riktige i 1950.  

Siste kommentarer Mer ...