Dette emnet er nedlagt

ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversikt over arabisk språkhistorie fra før-islamsk tid til idag, inkl. språkets plassering innen den semittiske språkkrets; kodifisering av skriftspråket; bakgrunnen for språkets ulike varieteter (talte og skrevne) og deres innbyrdes relasjoner; moderne språkforhold og språkpolitiske spørsmål. Gjennomgang av hovedtrekk ved de moderne dialektene.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studenten kunnskap om generelle trekk i det arabiske språkets historie (skriftspråk og talespråk/dialekt) og sentrale språkpolitiske problemstillinger, samt oversikt over den arabiske dialektologiens analytiske begrep og klassifiseringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper i arabisk fonologi og grammatikk. Meget gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper i arabisk fonologi og grammatikk. Det er en fordel å ha kjennskap til et lokalt arabisk talemål (dialekt).

Overlappende emner

Gir ikke studiepoeng for studenter med grunnfag eller storfag i arabisk etter gammel ordning.

Undervisning

Det tilbys 7 dobbelttimer forelesning og 7 dobbelttimer seminar med gjennomgang av språkhistorie og dialekttrekk.

Eksamen

Avsluttende skriftlig prøve (4 timer) med spørsmål om a) emne fra språkhistorie eller språksosiale forhold, og b) emne fra dialektologi.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på arabisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Inngår som valgfritt studieretningsemne i HFB-AAS002 og passer særlig godt i kombinasjon med ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt).

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang våren 2006. Flyttet opp et nivå til ARA2121

Eksamen

Siste gang våren 2006. Flyttet opp et nivå til ARA2121

Undervisningsspråk

Norsk