ARA2121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Oversikt over arabisk språkhistorie fra før-islamsk tid til idag, inkludert språkets plassering innen den semittiske språkkrets; bakgrunnen for språkets ulike varieteter (talte og skrevne) og deres innbyrdes relasjoner; moderne språkforhold og språkpolitiske spørsmål. Gjennomgang av hovedtrekk ved de moderne dialektene.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg kunnskap om generelle trekk i det arabiske språkets historie (skriftspråk og talespråk/dialekt) og sentrale språkpolitiske problemstillinger, samt oversikt over den arabiske dialektologiens analytiske begrep og klassifiseringer.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

ARA1110 – Arabisk språk 1 (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper i arabisk fonologi og grammatikk. Meget gode leseferdigheter i engelsk.

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot ARA1121 – Innføring i arabisk språkhistorie, språkforhold og dialektologi (nedlagt)

Gir ikke studiepoeng for studenter med grunnfag eller storfag i arabisk etter gammel ordning.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (6 dobbelttimer.) og seminarer (6 dobbelttimer.) som strekker seg over 12 uker.

Det kreves deltagelse i 80% av undervisningen.

Emnet vurderes med en 4 timers skoleeksamen ved slutten av semesteret.

For å kunne gå opp til eksamen må studentene på emnet legge frem og få bestått en presentasjon over nærmere bestemte trekk ved en eller flere dialekter (tema avtales med faglærer.) Presentasjonen leveres deretter skriftlig.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studentene på emnet legge frem og få bestått en presentasjon over nærmere bestemte trekk ved en eller flere dialekter (tema avtales med faglærer.) Presentasjonen leveres deretter skriftlig.

4 t skoleeksamen.

Eksamen består av en oppgave fra språkhistorie og/eller sosiolingvistikk (75 %)  og en analyse av en dialekttekst i transkripsjon (25 %).

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Evaluering av emnet

Periodisk evaluering

Annet

Inngår som valgfritt studieretningsemne i studieretningen Midtøsten og Nord-Afrika ved Program for asiatiske og afrikanske studier og passer særlig godt i kombinasjon med ARA2110 – Arabisk språk 3+4 (nedlagt)

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Usikker frekvens

Eksamen

Usikker frekvens

Undervisningsspråk

Norsk