Dette emnet er nedlagt

ARB1403 – Prosjektarbeid, kunnskapsdeling og digitale verktøy

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Prosjektarbeid er blitt den dominerende måten arbeidslivet er organisert i dag. Emnet gir en innføring i prosjekt-organisering, arbeidsprosesser og metoder for samarbeid.  Studentene skal individuelt og helt i starten av semesteret finne en bedrift eller organisasjon, som skal tjene som case (tilfelle/eksempel) i eksamensmappen. Resultatet av studien skal presenteres muntlig og diskuteres i plenum. Studentene får trening i bruk av prosjektdokumentasjon og verktøy for kunnskapsdeling.

Hva lærer du?

Når du har gjennomført dette emnet, kan du

  • gjøre rede for og reflektere over ulike typer prosjekter, inkl vurdere styrker og svakheter
  • gjøre rede for ulike metoder i prosjektarbeid
  • utarbeide og dele ulike prosjektdokumenter
  • planlegge et prosjekt som er relevant i arbeidslivet (case)
  • dokumentere og reflektere over metoder for samarbeid
  • gjøre rede for og vurdere bruk av digitale verktøy for kunnskapsdeling

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger og seminarer. Det er obligatorisk oppmøte på minst 75% av undervisningen. Det forventes at studentene deltar aktivt i seminarene.

Oppgaver og presentasjoner leveres fortløpende gjennom semesteret til oppgitte tidsfrister. Disse arbeidene vil blant annet være prosjektplan, case og refleksjonsnotat.
 

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Emnet tilbys ikke våren 2019

Eksamen

Hver vår

Emnet tilbys ikke våren 2019

Undervisningsspråk

Norsk